สมัครเรียน


สมัครเรียน CSC
ท่านสามารถสมัครเรียนกับศูนย์ภาษาจีน CSC โดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเรียนนี้ ทางศูนย์ฯจะติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการหลังจากที่การกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่หน้า ติดต่อ CSC
*ข้อมูลของท่าน จะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ

ใบสมัคร หน้าที่ 1/2
*จำเป็น
Applicant Information
ประวัติของผู้สนใจสมัครเรียน
คำนำหน้าชื่อ *
เลือก
นาย
นางสาว
นาง
เด็กชาย
เด็กหญิง
อื่นๆ
ชื่อ *
คำตอบของคุณ
นามสกุล *
คำตอบของคุณ
อายุ *
คำตอบของคุณ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถติดต่อได้ *
คำตอบของคุณ
อีเมล์
คำตอบของคุณ
เขต/อำเภอ ที่ท่านพักอาศัย *
คำตอบของคุณ
Study Expectation
กรุณาตอบคำถามข้างล่าง เพื่อใช้ในการจัดห้องเรียนให้แก่ท่าน
ทำไมท่านจึงอยากเรียนภาษาจีน? *
ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ
จำเป็น
ท่านเคยเรียนภาษาจีนหรือไม่? *
ในระยะ6เดือนที่ผ่านมา ท่านได้ใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันหรือไม่? *
ท่านคาดหวังอะไร มากที่สุด จากการเรียนภาษาจีน? *
กรุณาเลือกตอบเพียงข้อเดียว
ท่านรู้จัก ศูนย์ภาษาจีน CSC ได้อย่างไร? *
จำเป็น
ถัดไป
หน้า 1 จาก 2
ล้างแบบฟอร์ม
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
เนื้อหานี้มิได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google รายงานการละเมิด - ข้อกำหนดในการให้บริการ - นโยบายความเป็นส่วนตัว