ร่วมงานกับเรา


ศูนย์ภาษาจีน CSC มีความยินดีที่จะต้อนรับบุคคลากรที่สนใจ ร่วมงานกับศูนย์ภาษาจีน CSC เพื่อร่วมสีบสานวัฒนธรรมจีนและเผยแพร่วัฒนธรรมจีนให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนภาษาจีน ปัจจุบันศูนย์ภาษาจีน CSC ยินดีต้อนรับบุคคลากรที่สนใจร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

 

ทางศูนย์ภาษาจีนCSC จะจัดเก็บใบสมัครงานของท่านไว้เป็นฐานข้อมูล ซึ่งหากมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับท่าน ทางศูนย์ภาษาจีนจะติดต่อกลับหาท่าน เพื่อทำการนัดสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง ข้อมูลการสมัครงานของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ