คอร์สภาษาจีน ซัมเมอร์ สำหรับเด็ก ปี 2561


คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก

เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ศูนย์ภาษาจีน CSC ได้จัดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กช่วงปิดเทอม ประจำปี 2561 คอร์สนี้จะเน้นให้น้องๆผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานภาษาจีนให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ภาษาจีนในขั้นสูงต่อไป

 

ประโยชน์ที่ได้จากหลักสูตร:

– สามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐานได้

– เป็นการปูพื้นฐานภาษาจีน ให้สามารถเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม

ฟรี ทดสอบข้อสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนสำหรับเด็ก YCT Level 1 จากกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลสอบสามารถนำไปใช้ยืนยันระดับความรู้ทางภาษาจีนได้

 

YCT TEST คืออะไร
YCT TEST ย่อมาจาก Youth Chinese Test หรือการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน แบบมาตรฐานสากล
สำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติจีน การทดสอบนี้ดำเนินการโดยสำนักงานฮั่นปั้น (汉办) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการทดสอบในระดับ YCT LEVEL 1 เป็นการวัดผลผู้เรียนในส่วนของความรู้ ความเข้าใจ การใช้คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่าย ๆ และสามารถเรียนต่อในระดับต่อไปได้
ผลสอบที่ได้จากการสอบ YCT TEST นี้ ถือเป็นผลสอบทางการ (Official Test Report) ซึ่งถือเป็นใบแสดงความสามารถทางภาษาจีนได้ ผู้สอบสามารถนำไปใช้ในการสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ

 

 

ระยะเวลาเรียนของหลักสูตร:

– เรียนทั้งหมด 15 ครั้ง ระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง

– จำนวนชั่วโมงเรียน 30 ชั่วโมง

 

วันและเวลาเรียนของหลักสูตร:

– ทุกวันอังคาร,พฤหัสบดี เวลา 13:00 – 15:00น. (2 ชั่วโมง)

– วันเรียนมีดังนี้

เดือนมีนาคม (6 ครั้ง): วันที่ 13,15,20,22,27,29

เดือนเมษายน (9 ครั้ง): วันที่ 3,5,10,12,17,19,22(วันเสาร์),24,26

*วันและเวลาเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

คุณสมบัติของผู้เรียนหลักสูตร:

– ห้องเรียนเด็กเล็ก: อายุระหว่าง 5 ขวบ – 9 ขวบ

– ห้องเรียนเด็กโต: อายุ 10 ขวบขึ้นไป

*การจัดห้องเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

อุปกรณ์การเรียนที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน:

– หนังสือเรียนสมุดคัดภาษาจีน 3 เล่ม

– ชุดอุปกรณ์ฝึกคัดลายมือภาษาจีน มูลค่า 200 บาท  1 ชุด

 

สนใจเรียน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ กรุณาติดต่อศูนย์ภาษาจีน CSC

เบอร์โทรศัพท์: 086-333-9622

LINE: @learncsc (มี@)