คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ศูนย์ภาษาจีน CSC ได้จัดหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กช่วงปิดเทอม ประจำปี 2561 คอร์สนี้จะเน้นให้น้องๆผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานภาษาจีนให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ภาษาจีนในขั้นสูงต่อไป   ประโยชน์ที่ได้จากหลักสูตร: – สามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐานได้ – เป็นการปูพื้นฐานภาษาจีน ให้สามารถเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ – เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม – ฟรี ทดสอบข้อสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนสำหรับเด็ก YCT Level 1 จากกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลสอบสามารถนำไปใช้ยืนยันระดับความรู้ทางภาษาจีนได้   YCT TEST คืออะไร YCT TEST ย่อมาจาก Youth Chinese Test หรือการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน แบบมาตรฐานสากล สำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติจีน การทดสอบนี้ดำเนินการโดยสำนักงานฮั่นปั้น (汉办) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการทดสอบในระดับ YCT LEVEL 1 เป็นการวัดผลผู้เรียนในส่วนของความรู้ ความเข้าใจ การใช้คำศัพท์ […]

คอร์สภาษาจีน ซัมเมอร์ สำหรับเด็ก ปี 2561


ศูนย์ภาษาจีน CSC เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนแล้ววันนี้   Chinese Proficiency Test -HSK (汉语水平考试 Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì) HSK Speaking Test – HSKK (汉语水平口语考试 Hànyǔ shuǐpíng kǒuyǔ kǎoshì) Youth Chinese Test – YCT (中小学生汉语考试 Zhōngxiǎoxuéshēng hànyǔ kǎoshì) Business Chinese Test – BCT (商务汉语考试 Shāngwù hànyǔ kǎoshì)   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน ศูนย์ภาษาจีน CSC ชั้น 3 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม โทร. 086-333-9622 […]

เปิดรับสมัครสอบ HSK HSKK YCT BCT ที่ศูนย์ภาษาจีน CSC